Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Διαβούλευση πρότασης νέων χρήσεων και λειτουργιών στο χώρο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας

Θεματικό πάρκο

Θα αναπτυχθεί στον υπαίθριο χώρο πρασίνου που καταλαμβάνει το βορειοανατολικό τμήμα της έκτασης συνολικής επιφάνειας 25,0 στρ.

Βασικός άξονας του Θεματικού Πάρκου είναι η τοπική ιστορία, οι εκθεσιακές δραστηριότητες, οι επιστήμες, η τεχνολογία και ο πολιτισμός με θεματικά διαμορφωμένους υπαίθριους χώρους και περιπατητικές διαδρομές, πινακίδες, ομοιώματα, σήμανση όπου παρουσιάζεται η ιστορία του τόπου και η ιστορική εξέλιξη της ΠΕΛ. Εντός της έκτασης χωροθτετείται διακριτή στεγασμένη επιφάνεια 400 τμ για τη λειτουργία ποικίλων εκδηλώσεων εκπαιδευτικού - ψυχαγωγικού περιεχομένου (προσομοιωτής, τεχνοπάρκο, κα), καθώς και υπαίθριο αμφιθέατρο χωρητικότητας 300 θεατών.

Σε άμεση σχέση με το θεματικό πάρκο προβλέπεται μικρός βοτανικός κήπος εκπαιδευτικού χαρακτήρα έκτασης 1,2 στρ. με ενδημικά φυτά και πάρκο νερού σε έκταση 2,0 στρ.

Πείτε μας την γνώμη σας

Επιλέξτε για τις παρακάτω ερωτήσεις από το 1 (αδιάφορο) έως το 5 (πολύ)
Πόσο σας αρέσει; *
Αδιάφορο
Πολύ
Επιλέξτε παρακάτω τον βαθμό αρεσκείας σας
Πόσο σημαντικό το θεωρείτε; *
Αδιάφορο
Πολύ
Επιλέξτε παρακάτω τον βαθμό αρεσκείας σας
* Υποχρεωτικά πεδία